INSIGHIO, η νέα startup του ESA BIC Greece, φέρνει ολιστικές ΙοΤ λύσεις με παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη

Η INSIGHIO είναι η νέα startup, της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την ενσωμάτωση λύσεων του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) με ευέλικτες και προσαρμόσιμες συσκευές ΙοΤ ικανές να ελέγξουν πλήθος αισθητήρων και να διασυνδεθούν με επίγεια και δορυφορικά δίκτυα δεδομένων, καθώς και το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης και πρόσβασης στα παραγόμενα δεδομένα.

«Ο τομέας του IoT βρίθει σημαντικών προκλήσεων, με μία από τις σημαντικότερες να είναι η αδυναμία υλοποίησης πιλοτικών έργων οικονομικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της τεχνολογικής και εμπορικής πρότασης της INSIGHIO είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανάπτυξης πρωτοτύπου και της παραγωγής τελικού προϊόντος IoT με δυνατότητα ταχείας κλιμάκωσης. Η πλατφόρμα μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις στη γεωργία ακριβείας, στην έξυπνη μελισσοκομία, στην επιτήρηση κρίσιμων περιβαλλοντικών μεγεθών, στην ιχνηλάτηση αντικειμένων, και στην έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα σε απομακρυσμένες βιομηχανικές ή κρίσιμες εγκαταστάσεις,» αναφέρει ο συνιδρυτής Αντώνης Γκότσης

Την τελευταία πενταετία σημειώνεται ραγδαία τεχνολογική και εμπορική εξάπλωση καινοτόμων δορυφορικών τεχνολογιών δικτύωσης IoT. Η ειδοποιός διαφορά των συγκεκριμένων τεχνολογικών προτάσεων είναι ότι επιτρέπουν τη διασύνδεση μίας απομακρυσμένης συσκευής IoT απευθείας με έναν μικροδορυφόρο χαμηλής τροχιάς, και τη μεταφορά των δεδομένων σε μία υποδομή υπολογιστικού νέφους, με ενεργειακά αποδοτικό και ταυτόχρονα οικονομικά προσιτό τρόπο. «Δεδομένης της δυναμικής της συγκεκριμένης αγοράς, αποφασίσαμε να εντάξουμε στο στρατηγικό μας πλάνο, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων εφαρμογών αξιοποιώντας τις δυνατότητες διασύνδεσης που παρέχουν τα δορυφορικά δίκτυα IoT χαμηλής τροχιάς. Προσβλέπουμε στην προσφορά μίας σουίτας λύσεων γρήγορης σχεδίασης, πιλοτικής δοκιμής, εγκατάστασης και επέκτασης εφαρμογών IoT, που συνδυάζουν αποδοτικά τεχνολογίες επίγειων και δορυφορικών επικοινωνιών» αναφέρει ο συνιδρυτής Νίκος Φτυλιτάκης.

Ο Αντώνης Γκότσης προσθέτει «σε αυτή την προσπάθεια, θεωρούμε ότι το ESA BIC Greece θα αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό, στηρίζοντας και επιταχύνοντας την πορεία του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου μας. Υποβάλλαμε συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να λάβουμε επιπλέον χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του σχετικού λειτουργικού πρωτοτύπου, υποστήριξη και καθοδήγηση για την γρήγορη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς του διαστήματος, και ειδικότερα της βιομηχανίας των δορυφορικών δικτύων ΙοΤ, ευκαιρίες δικτύωσης με ειδικούς, εταιρείες και οργανισμούς του χώρου, αλλά και αναγνώριση μέσω της «σφραγίδας» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.».

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας στο ESA BIC Greece, η INSIGHIO, θα εργαστεί στην ανάπτυξη της μελλοντικής υπηρεσίας δορυφορικού IoT, στην ενίσχυση της ομάδας, στην υλοποίηση μίας σειράς πιλοτικών δοκιμών σε συνεργασία με δυνητικούς πελάτες και στην διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών. Έως και την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να διαθέτουν ένα αξιόπιστο και πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο θα έχει επιδειχθεί και αξιολογηθεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή συνεργατών και δυνητικών πελατών που προτίθενται να την υιοθετήσουν, κάνοντας παράλληλα και τα πρώτα βήματα στη διεθνή αγορά.

Η λειτουργία του ESA BIC Greece είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική. Το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ESA BIC Greece και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με την ESA για την υποστήριξη 25 ελληνικών startups με αντικείμενο σχετικό με τις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαστήματος. Το ESA BIC Greece προσφέρει 50.000€ σε μετρητά, τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 17 Οκτωβρίου 2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια. Περισσότερες πληροφορίες στο www.esa-bic.gr.

Skip to content