Σεμινάρια Space4Beginners με στόχο την έμπνευση των νέων στον τομέα του διαστήματος.

Με πρωτοβουλία του Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece), του ελληνικού cluster στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) και με την υποστήριξη του προγράμματος InnORBIT, διοργανώθηκε τον Μάιο σειρά σεμιναρίων Space4Beginners που ενέπνευσαν πάνω από 214 νέους και...

Σεμινάρια Space4Beginners

Με πρωτοβουλία του Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece), του ελληνικού cluster στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) και με την υποστήριξη του προγράμματος InnORBIT, διοργανώνεται σειρά εργαστηρίων Space4Beginners που στοχεύει στην έμπνευση των νέων στον τομέα του...

Angely: η startup της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα που ανιχνεύει όπλα από απόσταση

Με τους αριθμούς των ενόπλων επιθέσεων σε δημόσιους χώρους να αυξάνονται παγκοσμίως, η ANGELY έρχεται να δώσει λύση με την διάθεση στην αγορά μιας λύσης που μπορεί να ανιχνεύσει κρυμμένα όπλα από απόσταση, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη κίνηση του κόσμου και τη αποφυγή δημιουργίας ουρών.Η ANGELY το επιτυγχάνει αυτό χρησιμοποιώντας...

ANGELY

With mass shootings worldwide skyrocketing, existing solutions to secure public spaces require streamlining at procedures at large invasive. Angely sets out to market a solution that tracks concealed weapons at a distance, allowing free traffic flow by fusing space-derived magnetics tech and neural-network processed image data. Their vision is a...

Η καινούργια startup του ESA BIC Greece AlongRoute χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για θαλάσσιες προγνώσεις

Η AlongRoute είναι μία από τις δύο νεότερες startups που επιλέχθηκαν από τη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece). Η εταιρία αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να πετύχει υψηλής ακρίβειας θαλάσσιες προγνώσεις και να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να διαχειριστούν καλύτερα την πλεύση τους, εξοικονομώντας...

ALONGROUTE

Aims to guide every vessel's mile with their AI-powered ocean forecasts for an undisruptive, greener, safer and more cost-efficient maritime transport. Their data’s unparalleled precision can help marine management software companies optimize shipping performance like never before.