Επανάσταση στη Βιώσιμη Χρήση Γης από τη NEURALIO A.I., τη Νέα Startup του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα

Τι κοινό έχουν η ποιότητα του νερού σε μία λίμνη που χρησιμοποιείται από μία εταιρία ύδρευσης για την υδροληψία εκατομμυρίων ανθρώπων, μία βιομηχανική διαδικασία που διαχωρίζει αλουμίνιο από τέφρα, και μία πλημμύρα σε μια κατοικημένη περιοχή;

Skip to content