Caius: η startup της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα που φέρνει τα δασικά μονοπάτια στην ψηφιακή εποχή

Η Caius είναι η νέα startup που επιλέχθηκε από τη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece). Η Caius είναι μια startup τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων που έχει θέσει ως βασικό στόχο, την αξιοποίηση δορυφορικών και γεωμορφολογικών δεδομένων στη μελέτη δασικών περιοχών και φυσικών συστημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει αναπτύξει το βραβευμένο σε πολλούς διαγωνισμούς AILApaths με το οποίο ανιχνεύει μονοπάτια στην φύση.

«Ένα τεράστιο ποσοστό των δασικών μονοπατιών στη χώρα μας παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή τους ούτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η ψηφιοποίηση των μονοπατιώνκαι κατ’ επέκταση των δασικών περιοχών είναι πλέον εφικτή», αναφέρουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Στάθης Ευσταθόπουλος και ο Γιώργος Μενδρινός (CEO), συνιδρυτές της Caius.

Η CAIUS χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική αυτόματης ανίχνευσης μονοπατιών επτά επιπέδων, που αποτελείται από διάφορα νευρωνικά δίκτυα που αναλύουν όλε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα μονοπάτι και παρουσιάζει στους ενδιαφερόμενους ψηφιακούς χάρτες με όλα τα μονοπάτια μιας δεδομένης περιοχής αξιολογημένα και συνεχώς επικαιροποιημένα.

«Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα στον τομέα της υπολογιστικής όρασης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας των στερεοσκοπικών απεικονίσεων και των πολυφασματικών εικόνων, μας επιτρέπει πλέον να δημιουργήσουμε συστήματα τα οποία έχουν ως κεντρικό άξονα τη βαθιά μάθηση (deep learning) όπως το AILApaths και σκοπεύουν στην αυτοματοποιημένη ψηφιακή χαρτογράφηση και επίβλεψη μέχρι και των πλέον απαιτητικών δασικών περιοχών», αναφέρει ο Γιώργος Μίχας, CΤΟ της Caius.

Για την πρόσβαση στα προαναφερθέντα δεδομένα καθώς και την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την αξιοποίησή τους, πολύτιμη θα είναι η αρωγή της θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece. Στόχος είναι να καταστεί το AILApaths το πρώτο εργαλείο μαζικής Β2Β και Β2G χρήσης για την ανίχνευση, ενημέρωση και αξιολόγηση μονοπατιών, γεγονός που παράλληλα θα εντάξει στην ψηφιακή εποχή πλήθος δασικών περιοχών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο και για άλλες καινοτόμες εφαρμογές οργάνωσης, επιτήρησης και βιώσιμης αξιοποίησής τους.

Η λειτουργία του ESA BIC Greece είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική. Το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ESA BIC Greece και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με την ESA για την υποστήριξη 25 ελληνικών startups με αντικείμενο σχετικό με τις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαστήματος. Το ESA BIC Greece προσφέρει 50.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 13 Φεβρουαρίου 2023. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια. Περισσότερες πληροφορίες στο www.esa-bic.gr και πλάνο υποστήριξης υποβολής στο https://esa-bic.gr/next-deadline-13-february.  

Χρήσιμα Links ESA BIC Greece:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube

Χρήσιμα Links Corallia:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube

Skip to content