CDXi solutions: η νέα startup της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα με τεχνολογίες για την ανίχνευση αποκλίσεων στην ποιότητα των υδάτινων πόρων

Τι κοινό έχουν η ποιότητα του νερού σε μία λίμνη που χρησιμοποιείται από μία εταιρία ύδρευσης για την υδροληψία εκατομμυρίων ανθρώπων, μία βιομηχανική διαδικασία που διαχωρίζει αλουμίνιο από τέφρα, και μία πλημμύρα σε μια κατοικημένη περιοχή;

Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να βοηθήσει η CDXi solutions, η οποία συνδυάζει πολυμεσικά δεδομένα διαφόρων πηγών, μεταξύ των οποίων δορυφορικές εικόνες, με τεχνολογίες αιχμής όπως μηχανική μάθηση και υπολογιστική όραση ώστε να αναγνωρίζει και να χαρτογραφεί χωρικά μοτίβα και να παρέχει έγκαιρη ανίχνευση αποκλίσεων σχετικών με τη διαχείριση πόρων, είτε αυτοί αφορούν υδάτινους πόρους, βιομηχανικά υπολείμματα ή/και ανθρώπινες ζωές.

«Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση τους αξιοποιώντας ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα και νέες τεχνολογίες Παρατήρησης Γης και συγχώνευσης ετερογενών γεωχωρικών δεδομένων για μια βιώσιμη δίδυμη μετάβαση», ανέφερε ο Ηλίας Γιαλαμπουκίδης, συνιδρυτής και CEO της CDXi solutions.

Το όνομα CDXi παραπέμπει στην ΣΥΝΤΗΞΗ, που στην επιστήμη των δεδομένων αφορά την συγχώνευση ετερογενών δεδομένων, από όπου και αν είναι αυτά διαθέσιμα, με μηδενικό ή χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας τα, κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, για την εκπαίδευση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Όρασης.

«Η λύση που προσφέρουμε δίνει την δυνατότητα για στοχευμένη μοντελοποίηση, προσαρμοσμένη σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, είτε αυτή αφορά έναν ταμιευτήρα νερού είτε ένα χυτήριο και τα βιομηχανικά του απόβλητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε έχουν μεγάλη ακρίβεια και εξελίσσονται συνεχώς», ανέφερε ο Στέφανος Βροχίδης, συνιδρυτής της CDXi solutions.

Η CDXi solutions επέλεξε να κάνει αίτηση στη θερμοκοιτίδα ESA BIC Greece ώστε να επιτύχει την ενοποίηση των τεχνολογιών με μια σουίτα επιλογών για τον τομέα του νερού στην ανίχνευση και προσομοίωση της εξέλιξης ενός φαινομένου ευτροφισμού, χρησιμοποιώντας και εξάγοντας γνώση από δορυφορικές εικόνες του προγράμματος Copernicus. Οι υπηρεσίες δικτύωσης και ενημέρωσης αναμένεται να βοηθήσουν στην επέκταση του πελατολογίου της εταιρείας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ESA BIC Greece είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με την εισαγωγή πέντε νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα κάθε χρόνο. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 50.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 70 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 19 Φεβρουαρίου 2024. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των 5 ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη εμπορευματοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.esa-bic.gr και πλάνο υποστήριξης υποβολής στο https://esa-bic.gr/nea-prothesmia-upovolis-aitisewn-19-02-24/.

Χρήσιμα Links ESA BIC Greece:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube

Χρήσιμα Links Corallia:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube

Skip to content